Második nyelv tanulása

Lehet-e két nyelvet tanulni egyszerre?

A Scientific American c. tudományos havilap 2011. augusztusi számában idézett Mind, Brain and Education Science c. tudományos lap egyik cikkében az emberi agy működéséről alkotott tévhitek kerültek összefoglalásra. Ezek szerint tévhit az, hogy először beszélni kell egy nyelvet és csak utána lehet megtanulni a következőt. A tény ezzel szemben az, hogy azok a gyerekek, akik egyszerre két nyelvet tanulnak (a példában angol anyanyelvű gyerekek tanulják a franciát) nem keverik össze a két nyelvet, éppen ellenkezőleg, nyelvtanulási készségüket nagymértékben fejleszti

Miért hatékonyabb a nyelvtanulás hatéves kor alatt?

A Time c. újságban megjelent/ 1997.02.03./ Fertile Mind /Termékeny elme/ cikk választ ad sok szülő aggodalmára. Vajon jót teszek-e gyermekemmel, ha még óvodás korában tanul egy idegen nyelvet? Nem megerőltető-e ez számára?

A megtermékenyítéstől számított 10-12. héten az idegsejtek elektromos működésének köszönhetően azok egymáshoz kapcsolódnak és ezáltal fizikailag formálják az agy szerkezetét. Ez a folyamat a szülés után tovább folytatódik. A gyermeki agy kétéves korában kétszer annyi szinapszissal rendelkezik és kétszer annyi energiát használ fel, mint egy egészséges felnőtt agya.

Szülés után az idegsejtek kapcsolódása — a szinapszisok kialakulása — már nem spontán módon történik, hanem a külső ingerek hatására. Az első életévekben az agy trilliószor (1018 = milliószor millió) több szinapszist hoz létre az agysejtek között, mint amennyit képes használni. A ritkán, vagy egyáltalán nem használt szinapszisokat az agy felszámolja, megsemmisíti. Ennek az időszaka 10 éves korra tehető. A cikk szerint nemcsak az ingergazdag környezet vagy a közös játék a gyerekkel, hanem a megfelelő testkontaktus (!) hiánya is befolyásolja az agy fejlődését.

Ami a szinapszisokat létrehozza, az a folyamatosan ismétlődő ismeretszerzés, tanulás. 12 hónapos kor körül a beszédközpont által vezérelt csoda bekövetkezik: a beszélt nyelv megjelenése az első szavak kiejtésével.

Több kutató álláspontja szerint a gyerekkor első éveiben ún. kritikus vagy érzékeny periódusok, ún. ’ablakok’ jelennek meg, amikor az agy meghatározott ingerek befogadására képes annak érdekében, hogy létrehozzon és stabilizáljon bizonyos hosszú távú agystruktúrákat. Ennek megfelelően több nyelvész szerint a gyerekek idegennyelv-tanulása a zebrapinty énektanulásához hasonlít. A zebrapinty ’ablaka’ 25‑30 napos korától 50 napos koráig tart nyitva. Amennyiben ez alatt az idő alatt nem hallja a fajra jellemző éneket, nem tudja azt elsajátítani.

Az emberi agyban a nyelv szintaktikájának (mondatszerkezet) elsajátításához szükséges ’ablak’ 5-6 éves korig áll nyitva. Jó hír, hogy az új szavak elsajátításának ’ablaka’ akár életünk végéig is nyitva áll.

A kutatási eredmények tehát a korai nyelvtanulás eredményességét támogatják, hiszen a kritikus korai években szerzett tapasztalatok alakítják az agy fejlődését nemcsak az anyanyelv, hanem az idegen nyelvek elsajátításának szempontjából is.

A korai években elraktározódott második nyelv később is ’előhívható’, még akkor is, ha egy jó pár évig nem használta azt aktívan a gyerek.

A második idegennyelv tanulásának előnyei

o   fejleszti a matematikai képességeket, írás- és olvasáskészséget

o   hatékonyabb kommunikációt eredményez, mivel a másik nyelv eltérő módon fejez ki gondolatokat, véleményt, igeidőket

o   megértésre, toleranciára és türelemre tanít

o   az emberek közötti jobb megértést szolgálja, fokozza az empatikus készséget

o   utat nyit más kultúrák felé

o   a saját anyanyelv megértését segíti!

o   kiterjedtebbé válik az olvasható, elérhető irodalom

o   könnyebb elhelyezkedést biztosít a munkaerőpiacon

o   mulatságos félreértésekre is alkalmat ad, ami széles jókedvünket erősíti 🙂

A felnőtt nyelvtanulók semmiképp se veszítsék kedvüket a fenti ismeretek alapján! A szótanuló ’ablak’ ugyan még nyitva áll, de a szótárfüzeteket be kell csukni! Nagyalakú füzetet nyissunk mondatoknak, szituációknak. Hallgassunk ismert, feldolgozott szövegeket, ismételjük, mondjuk a hallott szöveg után hangosan és amennyit csak tudunk, memorizáljunk ezekből. Az emberi agy képessége bámulatos. Tanulás hatására létrejönnek újabb szinapszisok és nagyon jól meg lehet tanulni később is egy idegen nyelvet. Talán kicsit döcögősebben, de nagyon megéri! 🙂